Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava fasád dvorní části budov č. p. 57, 58 a 59 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava fasád dvorní části budov č. p. 57, 58 a 59. Oprava včetně odizolování a zateplení západní fasády domu č. p. 57 (260 m2) a jižní fasády domu č. p. 58 (142 m2), kde je nutná i oprava oken. Východní fasáda domu č. p. 59 (90 m2) bude odizolována a opravena bez zateplení. Obvodové stěny předmětných fasád č. p. 57, 58 a 59 budou odizolovány – hydroizolace budou provedeny injektáží. Zbytky původních omítek budou otlučeny (nežádoucí otvory zazděny), cihelné zdivo očištěno, opatřeno penetrací a podkladní omítkou. Uvedené části fasád bytových domů čp. 57 a 58 budou nad sokly zatepleny izolací z minerálních desek tl. 140 mm a následně bude provedena tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Ostění oken a dveří zatepleno nebude. Fasády jednotlivých budov dle č. p. budou provedeny v odlišných barevných odstínech.
Provedení dalších souvisejících úkonů nutných ke kompletnímu dokončení díla (opravy kotvení svodů hromosvodu č. p. 58 vedoucího po fasádě č. p. 59, zatrubení hromosvodu č. p. 57, zrušení venkovního vedení anténních i internetových kabelů, posunutí dešťového svodu u č. p. 58, nastavení potrubí digestoře a 2x potrubí VZT) – viz výkaz výměr. Práce budou prováděny dle PD vypracované projekční firmou PROJEKTIS spol. s r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem, zakázka č. 2424.
Všechny tři budovy se nacházejí v památkové zóně města, budovy č. p. 57 a 58 jsou kulturními památkami.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 30.03.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.