Veřená zakázka

Oprava elektrocentrály EC. D. 40KW

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
31100000-7 - Elektromotory, generátory a transformátory
Popis:

Jedná se o provedení opravy elektrocentrály EC.D.40 KW 3/400 přívěs ,VIN a RV jsou uvedeny v příloze č. 1 – specifikace služby. Specifikace a rozsah požadovaných služeb je uveden v příloze 1 – Specifikace služby. Vyplněná příloha č.1 musí být spolu s vyplněným návrhem smlouvy součástí Vaší nabídky. Místem plnění jsou prostory vítězné společnosti. Poloha VÚ 2120 Pardubice, kasárna Semtín č.p. 188, GPS 50o 03´51´´ N,15o 43´52´´ E, . Termín provedení požadujeme do 19. listopadu 2021 od data podpisu závazné smlouvy poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., po jejím zveřejnění v Registru smluv. Vaše nabídka musí obsahovat: kompletně vyplněnou přílohu 1 s rozpisem cen a odpověďmi na dané otázky a statutárním orgánem podepsaný a doplněný návrh smlouvy, doložit platný výpis z OR nebo ŽL na předmět zakázky ( ne starší 90 dní). V případě nevložení vyplněné a podepsané objednávky ,nebo nekompletně vyplněné přílohy1, nebude Vaše nabídka hodnocena. Vámi nabídnutá cena bude cenou maximální a neměnnou. Návrhy a stížnosti zhotovitele lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek na profilu zadavatele NEN. V případě nevložení kvalifikačních předpokladů budete vyzváni cestou NEN k jejich doplnění. Požadujeme záruku na opravu 6 měsíců, na nové ND 2 roky. Reklamace budou řešeny v prostorech zhotovitele, náklady na dopravu hradí zhotovitel. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. V technických dotazech kontaktujte rtm. Davida Schwarcze tel. 777 143 416. Příloha č. 1 Specifikace služby. Tato příloha je součástí smlouvy. Vyplněnou přílohu č. 1 vložte do Vaší nabídky. Cena uvedená ve Specifikaci je konečná a musí být shodná s cenou uvedenou ve smlouvě a cenou soutěžní ( uvedenou v NEN). Nevložení této specifikace do nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.09.2021