Veřená zakázka

Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového
(dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce,
Strakonice, včetně opravy koruny bazénových stěn a přelivných žlábků za použití PUR stěrky.
Součástí je odstranění stávajícího keramického obkladu, nesoudržných podkladních vrstev,
reprofilace a provedení nových podkladních vrstev, hydroizolační stěrky a vrchní PUR stěrky.
Dlaždice na koruně stěn budou odstraněny a PUR stěrka provedena až k zámkové dlažbě
(včetně svislé stěny na straně k zámkové dlažbě). Součástí je rovněž vyřešení všech
potřebných detailů (napojení na stávající rozvody) a potřebná projektová dokumentace a
autorský dozor. Veškeré technologie musí být prováděny v souladu s technologickými
postupy, které určí výrobce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.03.2023