Veřená zakázka

Oprava chodníku za domem č.p. 1812

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „Oprava chodníku za domem č.p. 1812“.
Popis veřejné zakázky:
Jedná se o stavební udržovací práce na chodníku za domem č. p. 1812, Jiráskova ulice, Trávníky, Vsetín.
Začátek úseku údržby je umístěn v místně napojení chodníku na místní komunikaci vedoucí k hlavnímu vchodu do Základní školy Trávníky. Chodník pak pokračuje podél jihozápadní strany domu č. p. 1812. Stavební údržba končí rozšířenou plochou mezi plotem školy a podezdívkou plotu za domem.
Stavební úpravy komunikace spočívají ve výměně konstrukčních vrstev chodníku. Směrové vedení chodníku i niveleta zůstane zachována dle původního stavu.
Základní navržený příčný sklon je jednostranný 2,00 % od domu. Podélný sklon se pohybuje v mezích 0,50 až 6,36 %. Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby tl. 60 mm na podkladních vrstvách z kameniva. Chodník bude lemován chodníkovými obrubami. Na straně blíže k domu bude obrubník zvýšen + 60 mm a bude sloužit jako vodící linie pro nevidomé.
Celková výměra chodníku je cca 265 m2. Šířka chodníku je navržena 1,60 m dle původního stavu. Podél obrub bude v místě dotčení stavbou rozprostřena ornice a provedeno osetí travním semenem. V rámci stavby je uvažováno s umístěním 4 ks jednostranných laviček.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.08.2021