Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava chodníků Mašťov


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
6. Předmět zakázky:
Varianta A
Jedná se o stavební práce na opravě chodníku. Stávající chodník se nachází na ppč. 3964/1, 210/48, 3962/11, 3962/9 v k. ú.: Mašťov. Stávající betonový povrch bude odstraněn včetně části podkladu z kameniva, zahradní obrubníky budou vybourány a v části ppč.3962/9 – úsek v křižovatce a před okály budou vybourány obrubníky silniční.
Na ppč. 3964/1 u hřbitovní zdi bude zřízeno nové parkovací stání v šířce 10 m z pojezdové zámkové dlažby tl.8 cm.
Nově budou osazeny záhonové obrubník a silniční obrubníky v úseku výměny, hřbitova a parkovacího stání, dále bude doplněn podklad ze štěrkodrti pod betonovou zámkovou dlažbu tl. 6 cm, v úsecích vjezdů a parkovacího stání v tl. 8 cm. Zemina sejmutá z plochy parkovacího stání bude použita k doplnění zeminy podél zahradních obrubníků. Veškerá stavební suť bude uložena na skládku.
Varianta B
Shodná s variantou A, ale budou vyměněny všechny silniční obrubníky.

Specifikováno ve výkazu výměr – Příloha č. 3A a výkaz výměr - Příloha č. 3B výzvy. Veškeré podklady zveřejněny na www.mastov.cz/verejne-zakazky/
Povinná prohlídka staveniště konaná dne 18. 3. 2020 od 9:00 hodin v k. ú. Mašťov, ppč. 3964/1 (před hřbitovem).

Nabídka firmy, která nebyla přítomna prohlídky staveniště dle prezenční listiny, NEBUDE HODNOCENA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 03.04.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.