Veřená zakázka

Oprava části místní komunikace - č. 1 Černousy - Andělka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Předpokládaná hodnota zakázky:

1974402,- Kč bez DPH

Popis:

Předmětem VZ jsou stavební práce – dopravní stavba jejímž obsahem je povrchová oprava stávající místní komunikace vedená v pasportu místních komunikací jako 1b. Jedná se o opravu stávající místní komunikace u které zůstane zachováno napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V rámci stavby nebyl zpracován žádný průzkum. Stavba nevyžaduje žádné výjimky. Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Jedná se o povrchovou opravu komunikace bez negativního vlivu na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území tak zůstanou ve stávajícím stavu. V rámci této stavební zakázky budou obnoveny stávající terénní zasakovací příkopy a vybudovány 2 vsakovací galerie, vyplněné štěrkodrtí. Tyto úpravy budou sloužit jako ekologické prvky pro zadržení vody v krajině. Stavba bude probíhat v blízkosti zástavby. A proto musí být zajištěno, aby práce probíhaly v takovém časovém rozsahu, jaký bude stanoven zástupcem investora a obce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum uzavření smlouvy, Datum zrušení VZ:
    02.05.2022