Veřená zakázka

Oprava bazénových obkladů v AQUAPARKU v Klášterci nad Ohří - 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45431000-7 - Obkladačské práce
Popis:

Předmětem zakázky jsou lokální opravy obkladů a dlažeb bazénů vč. narušených podkladových konstrukcí v areálu aquaparku v Klášterci nad Ohří. Opravy spočívají zejména v odstranění mrazem nebo mechanicky poškozených obkladů a dlažeb bazénů a přilehlých ploch vč. sanace mrazem rozrušených bazénových konstrukcí, dále v odstranění poškozených míst na schodištích, odpočinkových a pochozích plochách bazénů, brodítek, ochozů, odtokových žlábků vč. výměn poškozených lišt. Šířka odtokových žlábků bude upravena na šířku krycích plastových mřížek žlábků rozměru 297mm/35mm.V rámci úprav budou demontovány (a pokud nebudou narušeny i zpětně použity) vodící plastové lišty. Porušené a chybějící budou doplněny novými. Součástí zakázky je i výměna popraskané a uvolněné dlažby točitého schodiště tobogánu a venkovních schodišť skokanského, dětského i plaveckého bazénu, zednické opravy a začištění zděných konstrukcí bazénů a schodiště skokanského můstku vč. výmalby. Dále budou provedeny opravy spárování obkladů, odstranění stávajících narušených spárovacích hmot a silikonů a tmelů, chemické vyčištění obkladů a dlažeb od nánosů zbytků spárovacích hmot, tmelu a vodního kamene. Provedení nového zaspárování dvousložkovou pružnou spárovací hmotou. Použité materiály (zejména odklady, dlažby a bazénové přelivové hrany) musí být shodné se stávajícími (viz specifikace v orientačním výkazu výměr).
Opravy budou prováděny v bazénech tobogánů, v plaveckém, dětském kruhovém a skokanském bazénu, v bazénu divoké vody a ve všech přístupových brodítkách. Rozsah stanovený v zadávací dokumentaci je pouze orientační, konečný rozsah oprav a finanční náklady budou stanoveny po vypuštění bazénů a následné prohlídce. Konečná cena bude stanovena dle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.01.2023