Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava administrativní budovy Sokolov, Nádražní 713


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění zakázky je oprava administrativního objektu na adrese Nádražní 713, Sokolov. Předmětný objekt má dvě nadzemní podlaží. Stavební práce se týkají zejména administrativní části objektu ve 2. NP a prostoru vstupu v 1. NP. V těchto částech objektu stavební práce představují zejména realizaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zdravotně technických instalací a sanitárních prvků, podhledů, interiérových dveří, podlahových krytin a maleb. Dílo bude provedeno v souladu s předloženými dokumenty v zadávacím řízení, a to zejména s dokumentací elektroinstalace zpracovanou Ing. Václavem Vašatou a projektovou dokumentací zpracovanou společností SCHRADER s.r.o. Oprava nevyžaduje stavební povolení. Stavební povolení bylo vyžádáno pouze pro zásah do nosné konstrukce pro zřízení dveřního otvoru. Pro tuto část byla vypracována samostatná dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno stavebním úřadem v Sokolově stavební povolení Č.j. USO/134007/2019OSÚP/JIFR, které nabylo právní moci dne 6.1.2020. Položky k nacenění zřízení dveřního otvoru jsou součástí položkového rozpočtu – Stavební část (viz Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - Stavební č., ZTI, Slaboproud). Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou ve smlouvě. Podrobnosti k zakázce jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.