Veřená zakázka

Operativní leasing pro ZP MV ČR

Číslo ve věstníku:
Z2022-047511
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
66114000-2 - Finanční leasing
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem nových dvoustopých osobních a užitkových vozidel kategorie M1 a N1 dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů specifikovaných v příloze č. 1 Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. I této zadávací dokumentace. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu společně se službami blíže specifikovanými v příloze č. I zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.01.2023