Veřená zakázka

Opava - garáže č. 39 - výstavba a Opava - budova č. 42 - výstavba - PD

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem VZ je: - dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-93 (část č. 001 VZ): získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro odstranění stavby, projektové dokumentace pro vodoprávní stavební povolení, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Opava – výstavba garáže č. 39 - PD“ s cílem zabezpečení řádného garážování speciální vojenské kolové techniky; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora BOZP; - dle návrhu Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-92 (část č. 002 VZ): získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro vodoprávní stavební povolení, projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Opava – budova č. 42 – výstavba - PD“ s cílem zabezpečení dostatečných a adekvátních prostor pro administrativu a tělovýchovu; zajištění autorského dozoru; o zajištění osoby koordinátora BOZP. Podrobná vymezení předmětu plnění VZ jsou uvedena v čl. 2 Smluv, jejíž součástí jsou přílohy č. 1 „Zadání - specifikace rozsahu stavby“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2021