Veřená zakázka

OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK - obuv

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Oděvy, textil
CPV kódy:
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dobu 4 let od podpisu dohody nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky na nákup a dodávku osobních ochranných pracovních prostředků – obuvi (dále jen OOPP) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajištující ochranu uživatele před specifickým rizikem dle popisu jednotlivých výrobků v uvedené technické specifikaci v příloze č. 3. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh dohody na plnění veřejné zakázky (příloha č. 2).


Funkční vzorek dle čl. 11.4 ZD, který je povinnou a nedílnou součástí podávané nabídky, musí být zadavateli doručen ve lhůtě pro podání nabídek, a to na adresu Zadavatele:
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.10.2021