Veřená zakázka

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, České Budějovice – II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba technické infrastruktury. Jedná se o novostavbu komunikace. Nová komunikace je navržená jako sběrná komunikace v nové zástavbě – dvoupruhová místní komunikace směrově nerozdělená. Bude sloužit jako propojení stávajících komunikací v dané části obce (ulic Branišovská a Na Sádkách). V místech napojení na stávající komunikace dojde ke stavebním úpravám těchto komunikací. Nová komunikace propojující stávající ulice je řešena v délce cca 636m. V km 0,415 je navržena průsečná křižovatka pro zajištění dopravní obsluhy přilehlých lokalit. Nová komunikace je řešena s jízdními pruhy šířky 3,25m, zpevněnou krajnicí šířky 0,75m (vč. vodícího proužku) a nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m. Odvodnění je řešeno do silničních příkopů, přes vtokové objekty do nové dešťové kanalizace. Zhotovitel zahrne do nabídkové ceny veškeré práce spojené s připojením uličních vpustí do kanalizační stoky a napojení drenáže do uličních vpustí nebo kanalizace. Na trase jsou navrženy dva páry oboustranných autobusových zastávek (zálivů). Stavební úprava ulice Na Sádkách je navržena v délce 250,5m.
Podél nové komunikace jsou navrženy oboustranné smíšené stezky pro chodce a cyklisty. Šířka smíšené stezky je 3,0m.
Protihluková stěna je navržena pro ochranu obytného domu na parcele č. 1929/32. Protihluková stěna je navržena za chodníkem na konci hlavní trasy vlevo v křižovatce s ul. Na Sádkách. Celková délka stěny je 55,2m. Protihluková stěna je založena na pilotách průměru 630mm, průměr hlavy piloty 900mm. Celková výška stěny je min. 4,0m.
Součástí stavby je nové veřejné osvětlení komunikace a společných chodníků s cyklostezkou mezi ulicemi Branišovská – Na Sádkách a v ul. Na Sádkách.
Seznam stavebních objektů:
02
Požadavky objednatele
SO 101
Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách
SO 106
Úprava ulice Na Sádkách
SO 107
Smíšené stezky a chodníky II.
SO 191
Dopravní značení - MM ČB II.
SO 199
Dopravně inženýrská opatření
SO 403
Chráničky pro optický kabel - 2. etapa
SO 410
Veřejné osvětlení - Dpm ČB
SO 651
Chráničky SSZ
SO 701
PHS
SO 801
Vegetační úpravy

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.12.2022