Veřená zakázka

Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, České Budějovice – etapa I.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba technické infrastruktury. Stávající styková křižovatka ulic Branišovská a M. Horákové bude realizací změněna na čtyřramennou okružní včetně napojení nové komunikace. V místech napojení na stávající komunikace dojde ke stavebním úpravám těchto komunikací. Šířka okružního pásu okružní křižovatky bude 6 m, prstenec 2 m a průměr středového ostrova bude 16 m. Okružní křižovatka bude čtyřramenná se třemi by-pasy. V prostoru okružní křižovatky jsou řešeny chodníky a přechody pro chodce přes všechna ramena křižovatky. Vozovka je řešena jako městská komunikace se silničními obrubníky a odvodněním do nových uličních vpustí napojených do stávající kanalizace. Na ulici M. Horákové bude v délce cca 200 m změněno vodorovné dopravní značení. Vodovodní řady OC DN600, LT DN300 budou přeloženy mimo vozovku a armaturní objekt zrušen. Přeložení se týká i STL a NTL plynovodu, sdělovacího kabelu Cetin a kabelů NN. Veřejné osvětlení v zájmovém území stavby zrušeno a nahrazeno novým vedením. Provede se příprava pro nové vedení horkovodu a podél celé stavby budou osazeny záložní chráničky pro případné uložení kabelů a vedení SSZ. Bude provedena výsadba stromů a keřů v okružní křižovatce. Případné projekty a realizaci na uložení sítí si zajistí jednotlivý správci v koordinaci se zhotovitelem této stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.02.2022