Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Odvoz odpadů pro Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. na 3 roky


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je zajištění sběru, svozu a likvidace odpadů ze 2 budov Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104 a Javorová 102, tedy 2 sběrná místa, a to po dobu 3 let od nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem plnění bude: - poskytnutí nádob, kontejnerů, a jiných zařízení (dále i jako „nádoby“) určených pro odkládání odpadů, - manipulace s odpady za účelem svozu a samotný svoz odpadů, - odstranění či využití odpadů. Sběrem, svozem a likvidací se rozumí pravidelný odvoz směsného komunálního odpadu kat. č. 200301 (SKO) z určených stanovišť do místa odstranění určeného poskytovatelem služeb a zajištění jeho likvidace a pravidelný odvoz separovaného komunálního odpadu kat. č. D150101 (papír a lepenka), D150102 (plasty), D150107 (sklo) ze stanovišť do místa jeho následného zpracování a využití. Dále pak sběr, svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu kat. č. 180101 (ostré předměty), 180103 (odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce), 200108 (biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven), 200125 (jedlý olej a tuk), 200201 (biologicky rozložitelný odpad).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 14.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 16.03.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.