Veřená zakázka

Odvoz a likvidace odpadu - nové sídlo NKÚ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90512000-9 - Odvoz odpadu
Popis:

Předmětem plnění je: závazek účastníka poskytovat služby spočívající v převzetí, přepravě a následném využití nebo likvidaci odpadu uvedeného ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, a to -směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01), -papíru a lepenky (katalogové číslo 20 01 01), -plastů (katalogové číslo 20 01 39), -skla (katalogové číslo 20 01 02) -biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven (katalogové číslo 20 01 08) -biologicky rozložitelného odpadu (odpady ze zahrad a parků) (katalogové číslo 20 02 01) včetně poskytnutí sběrných nádob pro shromažďování uvedených druhů odpadu. Podrobnější specifikace druhu odpadu, nádob a intervalů svozu viz obchodní a jiné smluvní podmínky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.12.2022