Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Odvodnění parkoviště MŠ Janáčkova 1444, Frýdlant nad Ostravicí“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Stávající parkoviště u MŠ Janáčkova 1444 z betonové zatravňovací dlažby na parc. č. 438/108 k.ú.
Frýdlant nad Ostravicí je při větších deštích zatápěno z přilehlých zpevněných ploch od bytových
domů. Parkovací plocha nestačí veškerou vodu vsáknout a na parkovacích místech se vytvoří
souvislá vodní plocha, ze které pak voda odtéká na nejbližší městský chodník parc. č. 508/5 k.ú.
Frýdlant n.O.
Pro vyřešení stávající situace je navrženo odvodnění stávajícího parkoviště u MŠ Janáčkova, a to
retenčním zařízením (bez vsaku) s regulovaným odtokem do kanalizace ve správě SmVaK Ostrava
a.s. Pro zachycení vod z přilehlých asfaltových ploch je navržen odvodňovací litinový žlab délky 27 m
s jednou vpustí, která bude napojena potrubím z PP trub SN 12 DN 150 délky 30,44 m do retenční
nádrže. Na trase jsou navrženy plastové revizní šachty. Z retenční nádrže je navrženo odtokové
potrubí s regulovaným odtokem do kanalizace z PP trub SN 12 DN 150 délky 8,36 m. V rámci
navržených opatření budou také upraveny stávající zpevněné plochy, tj. na nájezdové ploše před
parkovištěm dojde k výměně povrchu ze zatravňovací dlažby na asfaltový povrch a bude realizován
nový chodník od MŠ ze zámkové dlažby v délce 10 m a šířce 1,80 m.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 24.02.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.