Veřená zakázka

Odstraňování odpadů ktg. "N" a "O" pro VÚ 1535 Hranice letech 2024-25

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je provedení služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí převzetí odpadů jinou oprávněnou osobou a odstraňování odpadů kategorie „N“ a „O“ pro VÚ 1535 Hranice v letech 2024-25. Požadované služby jsou specifikovány v zadání této VZMR (soubor „Příloha č. 1 - cenová nabídka.xls“). Provádění služeb bude uchazečem realizováno na základě výzev k poskytnutí plnění v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek. Soubory „Návrh smlouvy.doc“ a „Příloha č. 1 - cenová nabídka.xls“ si stáhněte do svého PC, naceňte požadované služby dle pokynů uvedených v cenové nabídce. Poté oba vyplněné soubory „Příloha č. 1 - cenová nabídka.xls“ a vyplněný „Návrh smlouvy.doc“ přiložte jako přílohu k Vaší nabídce. S výhercem VR bude uzavřena rámcová dohoda. (Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení VZMR. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocování VZMR je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení VZMR.)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.02.2024