Veřená zakázka

Odstranění statických poruch objektu Na Vyhlídce 387/1, Praha 9

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45210000-2 - Bytová výstavba
Popis:

Objekt budovy pochází z období výstavby v roce 1978, kdy byl koncipován jako bytový dům. V průběhu následných let zde došlo k řadě stavebních úprav, změnám v účelu užívaní. Provedené stavební úpravy nebyly vždy realizovány s patřičnou důslednosti a kvalitě, což se projevilo vznikem statických poruch budovy. Ty byly již řešeny, bohužel nedostatečným způsobem, a tak přetrvávají do dnešních dnů. Statické posouzeni, které se zároveň stalo návodem k jejich odstranění, bylo v roce 2021 aktualizováno k současnému stavu, a stává se tak novým podkladem stavebních úprav směřujících k definitivnímu odstraněni těchto statických vad stavebních konstrukci budovy. Statické posouzeni z 11/2021 včetně výkazu výměr k oceněni dodávek a prací je nedílnou přílohou této výzvy. Místní šetření se uskuteční: Dne 17. 05. 2022, zahájení v 08:30 hod. • schůzka zájemců o prohlídku se uskuteční na adrese: Na Vyhlídce 387/1, Praha 9. • kontaktní osoba: p. Miroslav Půhoný tel.: 974 885 445, 731 553 489 Na místním šetření bude upřesněn rozsah a postup prováděných prací s ohledem na zachování provozu areálu; z tohoto důvodu je účast na místním šetření považována za nezbytnou a je v zájmu účastníka. Účast na místním šetření bude potvrzena elektronicky na krpa.osnm.evidence@pcr.cz

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2022