Veřená zakázka

OCT

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka OCT (optické koherentní tomografie) se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců na Oční oddělení Oblastní nemocnice Příbram,a.s. Veřejná zakázka zahrnuje i instalaci, montáž a uvedení dodaného zařízení do provozu. Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami a dle obecně závazných předpisů a doporučených metodik výrobce. Součástí nabídkové ceny bude provádění validací nebo PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) dodaného přístroje po dobu 24 měsíců (dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění). Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován položkovým rozpočtem a podrobnou technickou specifikací, jež tvoří přílohu číslo 1 a 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.01.2022