Veřená zakázka

Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ část 1 - Nábytek a příslušenství

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Ostatní
CPV kódy:
39100000-3 - Nábytek
Popis:

Veřejná zakázka „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ je rozdělena na části. Každá část veřejné zakázky bude zadávána v samostatných zadávacích řízení.

Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka nábytku a vybavení do nově vybudovaného depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
1 650 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí:
876 000 Kč bez DPH


Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021