Veřená zakázka

Obnova WAF F5 - II.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
32420000-3 - Síťová zařízení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též „VZ“) je obnova stávajících zařízení výrobce F5, Inc. (dále jen „výrobce“) v Datových centrech (dále jen „DC“) a Datových sálech (dále jen „DS“) prostřednictvím dodávky webových aplikačních firewallů a loadbalancerů pro webové portály ADIS/PMD, pro aplikace Finanční správy ČR (dále také „FS ČR“) a webové stránky provozované FS ČR (dále jen „zařízení F5“) včetně zajištění servisní podpory výrobce HW i SW dodaných částí zařízení F5 (dále jen „maintenance“), a to v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze č. 1 ZD – Návrh smlouvy (dále jen „smlouva“), dále s Přílohou č. 5 ZD – Technická specifikace předmětu plnění a současně s Přílohou č. 7 ZD – Cenová nabídka dodavatele. Popis stávajícího stavu zařízení F5 je uveden v Příloze č. 6 ZD – Současný stav zařízení F5. Plnění předmětu VZ bude poskytováno ve 2 fázích, a to následovně: 1. fází plnění předmětu VZ je obnova zařízení F5, spočívající v: - dodání zařízení F5 v souladu s Přílohou č. 5 ZD – Technická specifikace předmětu plnění a současně v souladu s Přílohou č. 7 ZD – Cenová nabídka dodavatele, - provedení instalačních a konfiguračních prací spojených s migrací ze stávajících zařízení na nová zařízení a s potřebnou optimalizací pro nově dodávaná zařízení. Instalace a konfigurace bude navržena jako bezvýpadková, případně s minimálními provozními dopady, - navržení testovacích scénářů pro testování funkčnosti celého řešení a jejich předložení zadavateli k připomínkám, - provedení testování funkčnosti celého řešení, - vypracování implementační, uživatelské a administrátorské dokumentace v českém jazyce včetně popisů řešení havárií (Disaster recovery) a dalších součástí nezbytných k provozu zařízení F5 zadavatelem, - zaškolení správců a administrátorů zadavatele v rozsahu obsahově odpovídajícím kurzu výrobce v českém jazyce pro alespoň 8 osob, - poskytnutí součinnosti zadavateli při předávání všech zařízení F5 do produkčního prostředí jednotlivých aplikací. 2. fází plnění předmětu VZ je poskytování maintenance pro všechny HW i SW části dodaných zařízení F5, a to minimálně v následujícím rozsahu: - zajištění bezplatného on-line přístupu a oprávnění k používání aktuální verze SW části zařízení F5, tj. zajištění upgradů a opravných verzí SW části zařízení F5, včetně přístupu ke znalostní bázi, dokumentaci a novým verzím SW v režimu 24/7 a za podmínek stanovených v čl. V. smlouvy, - řešení závad zařízení F5 v režimu 24/7 a za podmínek stanovených v čl. V. smlouvy. Zadavatel požaduje, aby v rámci veškerých dodávek obsažených v předmětu VZ bylo dodáno nové nepoužité a originálně zabalené zboží, které je určené pro český trh a splňuje veškeré obecně závazné předpisy a normy pro oblast provozu elektrických zařízení a tvorby a bezpečnosti SW, a to včetně všech jeho součástí a příslušenství, zejména včetně veškerého souvisejícího programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování poptávané funkcionality. Zadavatel současně stanovuje, že veškeré dodávky nesmí být v okamžik podání nabídky vedeny výrobcem jako výrobky s plánovaným koncem podpory (end of support) nebo pro ně byl vyhlášen den ukončení prodeje (end of sale).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2022