Veřená zakázka

Obnova povrchu a odvodnění místních komunikací ozn. 2c a 6c v obci Chotýšany

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45233222-1 - Dláždění a asfaltování
Popis:

Předmětem projektu je obnova krytu dvou místních komunikací 2c v délce 128 m a 6c v délce 68 m v centru obce Chotýšany. Realizací opravy budou odstraněny zjištěné poruchy vozovky a jejího krytu. Dojde k řezání krytu v místě napojení na stávající komunikace, odbourání míst napojení, odstranění narušeného krytu (lokální sanace). Bude odstraněna vegetace a tráva v přilehlých zelených pásech a svazích tělesa. Budou odstraněny nánosy na krajnicích a stávajících sjezdech, obnoveny 2 ks uliční vpusti a provedena výšková úprava 3 ks
armatur (uliční vpusti a RŠ), včetně opravy obrub. Povrch bude očištěn metením strojně a splachem a proveden spojovací asfaltový postřik. Následně bude položena asfaltová obrusná vrstva krytu tl. 50 mm s vyrovnávkou deformovaných podkladů. Nakonec dojde k zpevnění krajnic štěrkodrtí se zhutněním, urovnání zelených pásů podél komunikace a úpravě spar v napojení na stávající povrchy profrézováním a zalitím asfaltovou zálivkou.
Stavba se skládá ze dvou na sebe nenavazujících úseků:
Místní komunikace ozn.2c – dle projektové dokumentace z roku 2021 na pozemcích parc. č. 1446, 1448, 1434/1 v k.ú. Chotýšany – po digitalizaci území na pozemcích parc. č. 1446, 1448/1, 1434/1
Délka komunikace 128 m
Šířka zpevněné části 3,0 – 5,0m
Oprava uličních vpustí – 2 ks
Místní komunikace ozn.6c – dle projektové dokumentace z roku 2021 na pozemcích parc. č. 21/3, 31/1, 16/2 v k.ú. Chotýšany – po digitalizaci území na pozemcích parc. č. 31/1, 1417/3
Délka komunikace 68 m
Šířka zpevněné části 5,0m
Oprava uličních vpustí – 1 ks

Poznámka: V období mezi vytvořením projektové dokumentace a výběrovým řízením na realizaci projektu došlo k digitalizaci katastrálního území a tím pádem ke sloučení nebo změně některých parcelních čísel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.04.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.04.2023