Veřená zakázka

Obnova parkové plochy u vlakového nádraží Louny II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45233260-9 - Výstavba cest pro pěší,
77211600-8 - Vysazování stromů
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce parkových cest a doplnění okružní cesty včetně vybavení parku novým mobiliářem. Dále bude realizována výsadba nových stromů, založení okrasného záhonu a regenerace travnatých ploch včetně následné péče v rámci akce „Obnova parkové plochy u vlakového nádraží Louny“, a to na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Alenou Burešovou v 12/2022 (dále také PD), která je přílohou ZD.
Vybraný dodavatel (dále také zhotovitel) provede předmět díla v souladu s příslušným povolením stavby (stavební povolení č. MULN/6294/2023/OD/PB), vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury, jakož i dalších stavbou dotčených osob.

Veřejná zakázka (dále také VZ), resp. realizace zakázky, je rozdělena na dvě etapy, v rámci kterých proběhnou níže uvedené činnosti:
1. etapa VZ (ošetření dřevin a demolice povrchů; terénní úpravy a zpevněné plochy; výsadba dřevin; mobiliář)
Předpokládaná doba realizace dle jednotlivých činností je stanovena v Harmonogramu realizačních prací, který je přílohou zadávací dokumentace (dále také ZD).
Plnění harmonogramu závisí na organizaci prací vybraným dodavatelem, dodávkách materiálů a na průběhu počasí.

2. etapa VZ (následná péče)
Údržba veřejné zeleně – následná péče dle položkového rozpočtu/výkazu výměr PD na pozemcích, na kterých byla realizována 1. etapa a to po dobu 3 let od jejího ukončení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.10.2023