Veřená zakázka

OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V JABLUNKOVĚ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova povrchu místních komunikací a chodníků v Jablunkově na ulicích Školní, Příčná, Za Učilištěm, Zahradní a Sadová.
Návrh postupu opravy komunikací:
1. Odfrézování vrstvy v tl. 40 mm v celé ploše
2. Vizuální prohlídka podkladu
3. Případná sanace podkladu, odfrézování vrstvy v tl. 60 mm lokálně
4. Očištění, zametení povrchu
5. Provedení spojovacího postřiku na podklad, lokálně
6. Pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACL 16 v tl. 60 mm, lokálně
7. Výšková úprava šoupátek, uličních vpustí apod
8. Provedení spojovacího postřiku v celé ploše
9. Pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm v celé ploše
10. Provedení asfaltových zálivek
11. Dokončovací práce
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2022