Veřená zakázka

Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě - 2. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby ( příloha č.2 zadávací dokumentace) s názvem „Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě – 2. etapa“. Projekt počítá s revitalizací veřejného prostoru historického centra města – Mírové náměstí (o celkové ploše 8480m2, v rámci 2. etapy bude obnovena plocha 5405m2) nacházejícího se v městské památkové zóně Vidnavy. Záměrem projektu je provést celkovou organizaci prostoru náměstí podle prostorového a funkčního uspořádání na jednotlivé plochy určené k dopravě, pohybu chodců a odpočinku. Z tohoto důvodu budou mj. jednoznačně vymezeny autobusové zastávky, plochy silnic, místních a obslužných komunikací budou odlišeny od chodníků a parkovacích ploch (celkem bude vymezeno 45 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 3 pro osoby ZTP/P). V rámci projektu bude dále část povrchu náměstí předlážděna, rekonstruovány vyvýšené chodníkové obruby, bude opraven povrch chodníků, stejně jako poškozené úseky silnic II/457 a III/4583, zřízeno několik míst pro přecházení se sníženou obrubou a hmatově kontrastní dlažbou s varovnými / signálními pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Po dokončení bude historické centrum vybaveno městským mobiliářem. Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby (příloha č.2 zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.3 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2021