Veřená zakázka

Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let. Předmětem plnění zahrnuje: a) dodávky hardwarového vybavení serverové infrastruktury datových center, včetně standardního softwaru na bázi procesoru Intel® Itanium® a potřebné licence (dále též jen „zboží“ nebo „zařízení“), včetně montáže zboží a souvisejících instalačních prací a převod vlastnického práva ke zboží na VZP ČR; b) poskytnutí záruky na dodané zboží s podporou ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců za podmínek sjednaných v Rámcové dohodě (dále též jen „Záruční podpora“); c) poskytnutí Následné podpory SW, tj. poskytování / zajištění poskytování všech aktualizací (upgrade) dodaného SW (firmware, ovladačů, obslužných SW nástrojů apod.), vč. zajištění přístupu a možnosti stahování / náhradního předávání všech aktualizací (upgrade) dodaného SW a jeho užívání pro VZP ČR po dobu 36 měsíců od ukončení Záruční podpory nebo do ukončení technické podpory výrobcem (End of Support) podle toho, která událost nastane dříve (dále též jen „Následná podpora SW“); d) poskytnutí/zajištění nevýhradních licencí na dobu trvání majetkových autorských práv k softwaru, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí poskytovaného plnění, včetně všech aktualizací získaných v rámci Záruční podpory a Následné podpory SW, a to k užití v rámci VZP ČR pro všechny dodávané funkcionality/software. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Příloze č. 1 HDZD - "Obchodní podmínky", Příloze č. 2 HDZD – „Technická specifikace“ a v Příloze č. 10 HDZD – „Popis stávajícího prostředí IS VZP ČR“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.11.2021