Veřená zakázka

Obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidIT
IT ->  HW a příslušenství
IT ->  SW a Informační systémy Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
32580000-2 - Datová zařízení,
32581000-9 - Zařízení pro datovou komunikaci,
50312310-1 - Údržba zařízení datové sítě
Popis:

Obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků včetně implementace a tříleté podpory (maintenance) a další související odborné činnosti při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.
• Dodávka hraničních a wlan síťových prvků;
• Implementace (konfigurace a instalace);
• Servisní podpora SLA výrobce dodaných komponent na následujících 36 měsíců;
• Další související odborné činnosti při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti;
• Dodání originálních, nových zařízení s požadovanou licencí na jméno kupujícího a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
S ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavatel přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele a oproti předložené podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Dohoda o mlčenlivosti (NDA) musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li dohoda podepsána zmocněncem, musí být k dohodě přiložena plná moc, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Žádosti dodavatele spolu s přiloženou podepsanou dohodou o mlčenlivosti je možné zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK formou zprávy zadavateli.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.10.2021