Veřená zakázka

OBEC LHOTA - AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY, PŘECHODY, CHODNÍKY

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě chodníků pro pěší podél průtahu silnice III/24417 v obci Lhota v délce cca 1 km. V současné době se podél průtahu nachází části zpevněných a nezpevněných ploch a chodníků, které netvoří ucelenou a zejména bezpečnou trasu pro pohyb pěších. Kromě chodníku pro pěší je součástí zakázky nasvětlení přechodu pro chodce, vybudování míst pro přecházení a autobusové zastávky. Šířka chodníku pro pěší bude 1,5 – 3,0 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Nově navržený chodník pro pěší kopíruje niveletu stávající komunikace. Sklon chodníku pro pěší bude jednostranný 2,0 % směrem ke komunikaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2024