Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nový vstup do Jižního křídla z III.nádvoří - projekt


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele zpracovat pro zadavatele dle předloženého zadání, které je Přílohou č. 1 této Písemné výzvy k podání nabídky, kompletní projektovou dokumentaci akce s názvem: „Nový vstup do jižního křídla z III. nádvoří- projekt“, za podmínek stanovených v Rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. HRADP00BERNL ze dne 29. října 2019, jež je Přílohou č. 3 této Písemné výzvy a poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. Projektová dokumentace bude řešit vytvoření nového vstupu do Nového paláce Pražského hradu z III. nádvoří Pražského hradu, dále stavební, interiérové a technologické úpravy prostor návštěvní haly k vybudování nové kontrolní haly a její vybavení potřebnými technologiemi a zařízeními pro registraci a kontrolu osob a kontrolu zavazadel a materiálu. Projekt bude dále řešit požadavky na zabezpečení těchto vstupů proti vniknutí nepovolaných osob a narušitelů či vstupu neprověřených osob do vnitřních prostor Nového paláce. Toho má být dosaženo změnou charakteru využití stávajících prostor, vytvořením dostatečně dimenzovaných bariér, které oddělí veřejnou oblast od chráněné oblasti, a také vhodným dispozičním řešením a uspořádáním kontrolních a dalších prvků v interiéru. Součástí projektové dokumentace je i stavebně technické a interiérové řešení souvisejícího nového prostoru Klíčnice Pražského hradu, poštovní podatelny a také deinstalace stávající dlažby a položení nové v prostoru návštěvní haly a instalace potřebných kabelových rozvodů silnoproudu a slaboproudu k nově instalovaným zařízením.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.12.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.