Veřená zakázka

Nový dopravní automobil pro JSDH Ratenice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
34144210-3 - Hasičská vozidla
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Ratenice.
Jedná se o nový (nerepasovaný, nepoužitý) dopravní automobil (dále jen DA) v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob a s celkovou hmotností do 3 500 kg. Nový DA musí odpovídat požadovaným technickým podmínkám (dále jen TP), které tvoří přílohu žádosti o podporu. Tyto TP jsou schválené a závazné MV-GŘ HZS ČR.

Nový DA musí splňovat TP stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových TP stanovených MV-GŘ HZS ČR.

Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi České republiky a EU pro jejich řádné provozování a užívání v České republice, a to za podmínek sjednaných ve znění Kupní smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace. Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity nové a musí být v nejvyšší jakosti.

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z těchto zdrojů:
• Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, dotační program pro rok 2021: Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva: JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu ze dne 1. dubna 2020 (01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí). Projekt s názvem: Ratenice – Dopravní automobil, identifikační číslo 014D241001132, identifikační číslo EIS: JSDH-V2-2021-00229.
• Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 z rozpočtu Středočeského kraje, oblast podpory: Pořízení nového dopravní automobilu. Název projektu: Nový dopravní automobil pro JSDH Ratenice, evidenční číslo: HAS/DOP/043606/2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.06.2021