Veřená zakázka

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU na parc.č. 1146/1, 1822/2, 1147/4 v k.ú. Čížov u Jihlavy

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45211350-7 - Výstavba víceúčelových budov
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba víceúčelového objektu v obci Čížov, který bude sloužit pro potřeby obyvatel obce. Navržený dvoupodlažní, nepodsklepený objekt je obdélníkového půdorysu s ustoupeným severozápadním nárožím, zastřešený pultovou střechou. Hlavní rozměry objektu jsou 15,50 x 41,15 m. Zastavěná plocha je cca 512 m2 (bez venkovní terasy), obestavěný prostor cca 5 495 m3. Konstrukčně je objekt navržen v klasické zděné technologii v kombinaci s monolitickými železobetonovými stěnami, zastřešen dřevěnými sbíjenými vazníky. Objekt je dle projektové dokumentace pro provedení stavby členěn na provozní celky – prodejna, prostory obecního úřadu, klubovna hasičů, výčep a sportovně kulturní společenský sál. Projekt změny stavby před dokončením řeší změnu účelu užívání – mění se část objektu s původně plánovanou prodejnou nově na prostory pro provoz dětské skupiny. Nemění se zastavěná plocha ani obestavěný prostor, nemění se terénní úpravy související s objektem. Změna se týká zejména umístění nenosných příček, velikosti oken do jižní fasády, podlahových krytin, způsobu vytápění, rozvodů ZTI, rozvodů VZT, elektroinstalace a osvětlení. Dále viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.12.2023