Veřená zakázka

Novostavba objektu základní 
a mateřské školy v lokalitě U Elektry - opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45214210-5 - Výstavba základních škol
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu (novostavba) základní a mateřské školy včetně jejich sportovního zázemí (zařízení), včetně přípojek na sítě stávající technické infrastruktury, zpevněných pochozích a pojížděných ploch, opěrných stěn v těsném okolí stavby, oplocení a čistých terénních úprav na pozemcích; v projektu je využito přirozené svažitosti území, vstupní podlaží je částečně zapuštěno do terénu. Veškeré práce budou prováděny ve shodě se schváleným architektonickým, stavebně technickým a technologickým řešením. Blíže je předmět zakázky vymezen v podrobné projektové dokumentaci, která je jako nedílná příloha zadávací dokumentace plně zveřejněna na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.12.2020