Veřená zakázka

NOVOSTAVBA BD S PODPOROVANÝMI BYTY V OBCI DUBNÉ NA P.Č. 1281 V K.Ú. KŘENOVICE U DUBNÉHO

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

SOUBOR ČTYŘ SAMOSTANÝCH STAVEB - STAVBA Č.1 – NOVOSTAVBA BD S PODPOROVANÝMI BYTY v obci Dubné na p.č. 1281 v k.ú. Křenovice u Dubného STAVBA Č.2 – VEŘEJNÁ KOMUNIKACE A CHODNÍKY STAVBA Č.3 – VEŘEJNÁ ČÁST KANALIZACE STAVBA Č.4 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STAVBA Č.1 – NOVOSTAVBA BD S PODPOROVANÝMI BYTY v obci Dubné na p.č. 1281 v k.ú. Křenovice u Dubného - je výstavba bytového domu s 22 bytovými jednotkami, technickým zázemím a společenským prostorem v 1NP. Předpokládaná kapacita je 25 nájemníků. Každý byt je navržen jako bezbariérově upravitelný byt v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a s požadavky dotace MMR. Všechny bytové jednotky jsou o velikosti do 50m2 celkové plochy. STAVBY Č.2 - je úrava veřejné MK – JEDNÁ SE O PODMINĚNOU STAVBU PRO STAVBU Č.1. V rámci projektu novostavby BD je nutne upravit mistni komunikaci se živičnym povrchem na p.č. 1393 v k.u. Křenovice u Dubneho, jelikož nevyhovuje aktualnim požadavkům dle ČSN 736110. STAVBY Č.3 - je vybudování Veřejné části kanalizace – jedná se o veřejnou část kanalizace provedenou výtlakovým potrubim PED 63 od hranice pozemku p.č. 1281 až do tlumici šachty O1000 v chodniku u krajske komunikace, odtud bude kanalizačni potrubi napojeno na kanalizačni řad (BE 300) gravitačně potrubim KG DN 250. V obci je zřizena ČOV STAVBY Č.4 - je vybudování Veřejného osvětlení na novych přistupovych komunikaci s napojením na stávající rozvody. VÝSLEDEK PROJEKTU – všech STAVEB č.1,2,3 a 4 Výsledku projektu bude dosaženo tím, že vznikne dům s podporovanými byty a související stavby • počet bytových jednotek 22 [4x 2+kk; 18x 1+kk] • počet obyvatel 25 • počet nadzemních podlaží 2 • počet podzemních podlaží 0 • zastavěná plocha BD 612,5 m2 • užitná plocha BD celkem 1 100,85 m2 • obytná plocha celkem 788,70 m2 • obestavěný prostor 4 400 m3 • zpevněné plochy celkem (v rámci stavby BD) 680 m2 ◦ chodník - zámková dlažba 245 m2 ◦ dřevěná terasa 50 m2 ◦ parkování – zatravňovací dlažba 385 m2 • pěší komunikace – veřejný chodník 250 m2 • úprava místní komunikace 555 m2

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.08.2021