Veřená zakázka

Nová hasičská stanice Rosice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45216121-8 - Výstavba požárních stanic
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba hasičské stanice v Rosicích dle projektové dokumentace „NOVÁ HASIČSKÁ STANICE ROSICE“, zpracované v roce 2021, v souladu s pravomocnými rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Tato rozhodnutí předá zadavatel dodavateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele je zpracována společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., IČ 45193584, odpovědný projektant Ing. Michal Ondroušek – ČKAIT 1301964 číslo zakázky 10955-003-001. Stavba je rozčleněna na stavební objekty a technická a technologická zařízení, konkrétně: SO 01 Nový objekt HZS SO 02 Tréninkové hřiště a technické zázemí hřiště SO 03 Zpevněné plochy SO 04 Areálový rozvod vody a kanalizace SO 05 Areálový rozvod NN a VO SO 06 Konečné terénní a sadové úpravy, oplocení

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.08.2021