Veřená zakázka

Nová hala pro uskladnění techniky Lesní správy města Krnova s. r. o., zpracování PD a realizace stavby

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Technické požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky:
Zpracování projektové dokumentace
Zpracovaná projektová dokumentace musí být souladná s požadavky a informacemi obsaženými v Příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.
Zadavatel požaduje:
a) projektovou dokumentace pro vydání společného ÚR+SP (společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění,
b) projektovou dokumentaci k provádění stavby,
c) výrobně technickou dokumentaci ocelové konstrukce, kdekterá musí být zpracována v souladu s ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí,
d) výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu.
Součástí zpracované projektové dokumentace bude vyhotovení a ocenění hydrogeologického
a geologického průzkumu. Předpokládaná doba zhotovení projektové dokumentace je uvedena ve smlouvě o dílo čl. III. odst. 2 a) a b).
Zhotovení stavby
Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě odsouhlasení jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Součástí plnění bude zhotovení spodní stavby, ocelové konstrukce haly, opláštění zhotovené stavby, provedení klempířských prvků haly, vrat, elektra a odvodu dešťových vod. Předpokládaná doba zhotovení předmětné stavby dokumentace je uvedena ve smlouvě o dílo čl. III. odst. 2 c).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021