Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

New Oxygen & Air Compressor / Nový kyslíkový a vzduchové kompresory


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada stávajícího parního vzduchového kompresoru 3 novými moderními šroubovými vzduchovými kompresory a současná výměna stávajícího elektricky poháněného kyslíkového kompresoru novým výkonnějším elektricky řízeným energeticky účinným odstředivým kompresorem. Každý vzduchový kompresor by měl mít kapacitu 9,000 Nm3/h a kyslíkový kompresor 15 000 Nm3/h. Zmíněné vzduchové a kyslíkové kompresory budou instalovány ve stávající hale strojovny kyslíkových elektráren. Instalace nové sady vzduchového a kyslíkového kompresoru sníží aktuální spotřebu energie.

Požadavky zadavatele budou splněny formou dodávky „na klíč“.

Dodávka a montáž požadované technologie bude zejména zahrnovat návrh nového kyslíkového kompresoru a vzduchových kompresorů a úpravu stávajících zařízení nebo jejich obnovu, přípravné a projekční práce, včetně zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení (pokud bude potřebné), dále dodávky potřebných staveb a stavebních Dodávka a montáž požadované technologie bude zejména zahrnovat návrh nového kyslíkového kompresoru a vzduchových kompresorů a úpravu stávajících zařízení nebo jejich obnovu, přípravné a projekční práce, včetně zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení (pokud bude potřebné), dále dodávky potřebných staveb a stavebních prací, zajištění přípojek potřebných energií a médií, realizaci potřebných přeložek, montáž a uvedení navržených zařízení do provozu včetně potřebných zkoušek a zaškolení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky.
Podrobný popis předmětu plnění a detailní technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 ZD (Technická část ZD).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.