Veřená zakázka

Návštěvnické centrum KRNAP zpevněné plochy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45223500-1 - Železobetonové konstrukce
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce u objektu Husova 213, Vrchlabí spočívající zejména v:  ubourání části stávající opěrné stěny včetně části zábradlí,  zrušení části kanalizace,  nová opěrná stěna skála, konstrukce železobeton, skála nakašírovaná torkretem  zhotovení nového venkovního betonového schodiště,  zhotovení nové zpevněné plochy navazující na vstup z kartáčovaného betonu v úrovni stávajícího parkoviště,  odvodnění zpevněných ploch a napojení na kanalizaci,  zhotovení nové drenáže v rámci stavby opěrné stěny napojené na kanalizaci,  obnově a ochraně kabelu stávajícího VO. Stavební práce budou prováděny na základě rozhodnutí Stavebního úřadu ve Vrchlabí o schválení stavebního záměru ze dne 23. 11. 2020 vedené pod č. j. SÚ/9359/2020-10. Podrobný popis a rozsah stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Tuto projektovou dokumentaci zpracovali Ing. Arch. Vít Štěpán, Jaroslav Jůza, DELTAPLAN s.r.o. ze dne 31. 1. 2022.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.03.2023