Veřená zakázka

Navazující etapa obnovy mostní věže ve Stříbře

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
92522100-7 - Ochrana historických památek
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování exteriéru mostní věže, p.č. st. 421/2 v k.ú. Stříbro, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 18390/4-1924.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), restaurátorská dokumentace - Restaurátorský průzkum a záměr restaurování fasády věže silničního mostu ve Stříbře, kterou zpracoval MgA. Václav Štochl, IČ 69932999 (příloha č.2 Zadávací dokumentace), závazné stanovisko vydané MěÚ Stříbro, odborem výstavby a územního plánování dne 22.08.2023 (příloha č.3 Zadávací dokumentace), soupis prací, který zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ 72212161 (příloha č.4 Zadávací dokumentace) a popis prací pro rok 2024, který zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ 72212161 (příloha č.5 Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.06.2024