Veřená zakázka

Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je služba pro zadavatele, spočívající v pravidelném monitoringu všech smluv uveřejněných příspěvkovými organizacemi zřízenými Středočeským krajem (v současnosti 272 organizací) na Portálu veřejné správy v informačním systému registru smluv.
Účelem monitoringu je odhalení všech nedostatků ve zveřejněných smlouvách. Nedostatkem je míněn rozpor mezi zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), aktuální metodikou provozovatele registru smluv a skutečným stavem zveřejněných smluv, který může mít dopad na platnost a účinnost smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.06.2021