Veřená zakázka

Nákup zemního plynu na léta 2023-2024 - 2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09123000-7 - Zemní plyn
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb se zahájením plnění od 1. 1. 2023 od 31. 12. 2024, a to v předpokládaném rozsahu 832,99 MWh maloodběru. Podrobněji viz příloha č. 1 – Technické podmínky. Za distribuci a přepravu zemního plynu, systémové služby a ostatní související služby bude dodavatel účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí ERÚ. Odběr zemního plynu je odhadnut na základě předchozích odběrů. Pro odběrné místo nebude skutečné množství zemního plynu odebrané ve smluvním období nijak limitováno ve smyslu zvýšení/snížení odběru. Zadavatel je oprávněn v průběhu smluvního období rušit stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené odběry požadovat žádnou kompenzaci. Pro nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku zemního plynu za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022