Veřená zakázka

Nákup zařízení k vysokonapěťovému testování kabelů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
Popis:

Zařízení pro realizaci rychlých kontrol (identifikaci a lokalizaci závad) kabeláže vozidel PANDUR (případně dalších druhů vozidel) v místě dislokace techniky bezdemontážním způsobem. Popis zařízení a technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 specifikace zboží. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022