Veřená zakázka

Nákup vybavení pro virtuální realitu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače,
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka vybavení pro virtuální realitu pro Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Kladno, Jana Palacha 1840, IČO 618 94 419, se sídlem Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno (dále jen „vybavení pro virtuální realitu“). Vybavení pro virtuální realitu bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Zadavatel je veřejnou střední a vyšší odbornou školou a v současné době se hodlá spolu se Středočeským krajem podílet na realizaci projektu s názvem „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Jedná se o Projekt, jehož rolí je implementace vybraných opatření Krajského akčního plánu Středočeského kraje směřujících primárně ke zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, a to zejména v návaznosti na počínající krizi na trhu práce v oblasti technických profesí

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2021