Veřená zakázka

Nákup vstupenek do kina - FKSP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literaturaVzdělávání a konference
CPV kódy:
22459000-2 - Vstupenky
Popis:

Jedná se o zabezpečení vstupenek pro jednu osobu na 2D film dle vlastního výběru. Vstupenky jsou určeny pro příslušníky 15. žp Bechyně, z tohoto důvodu požadujeme platnost vstupenek v celé síti multikin a alespoň jednu pobočku v Jihočeském kraji. Platnost těchto poukázek požadujeme minimálně 6 měsíců od pořízení. Maximální celková částka za uvedené poukázky je 530 660,00 Kč. Dále specifikováno v zadání této VZ(dále jen „služba“) – viz příloha k VZ. Požadujeme k doložení: Podepsaný "Návrh smlouvy" a vyplněnou „Cenovou nabídku“. "Návrh smlouvy" i „cenová nabídka“, jsou k dispozici ve formě příloh výběrového řízení. Nesplnění některých částí VZ nebude akceptována nabídka daného uchazeče. Do celkové ceny zahrňte všechny náklady spojené s dodáním do místa plnění -t.j. VÚ 6624 Bechyně (druhou sníženou sazbu DPH, dopravu do místa určení,atd.). Další náklady nebudou připuštěny. Tato cena nemůže být opravena ani v případě početní chyby. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky, návrhu smlouvy. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 14 pracovních dní od ukončení podávání nabídek. Vítězný dodavatel bude osloven do 14 pracovních dní od vyhodnocení. Doba pro možnost odvolání proti vyhlášení vítěze poptávkového řízení- 3 pracovní dny. Závazek objednatele za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem při vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení veřejné zakázky a do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy nevrátit účastníkům podané nabídky obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.08.2022