Veřená zakázka

Nákup vnitřního vybavení pro mobilní pracoviště ochrany knihovních fondů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30216000-6 - Magnetická nebo optická čtecí zařízení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení mobilního pracoviště ochrany knihovních fondů za účelem zajištění prvotního zásahu směřujícího ke stabilizaci fyzického stavu fondů na papíru zasažených přírodní katastrofou, havárií, válečným konfliktem či obdobnými událostmi. Za účelem zpřístupnění veřejné zakázky co nejširšímu okruhu dodavatelů se zadavatel analogicky v souladu s § 35 zákona rozhodl rozdělit veřejnou zakázku na 3 části: Část č. 1 s názvem „Nákup IT vybavení“ Část č. 2 s názvem „Nákup manipulačního vybavení“ Část č. 3 s názvem „Nákup vybavení pro očistu a ochranu fondů“ Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky, nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky může být zadána jinému dodavateli, který podal nabídku ve výběrovém řízení příslušné části. Dodavatel může získat jednu nebo více částí veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.04.2024