Veřená zakázka

Nákup ventilů tlakových military

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42131220-4 - Tlakové ventily
Popis:

Nákup ventilů tlakových military, podrobný a parametrický popis je uveden v příloze "specifikace" zadávací dokumentace. Návrh smlouvy/ objednávky vč. přílohy - tabulky cenové kalkulace, je součástí zadávací dokumentace. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY VČ. PŘÍLOHY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Podáním nabídky dodavatel vyjadřuje souhlas s celým obsahem smlouvy/objednávky včetně příloh. Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy/objednávky, který předkládá jako součást zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu smlouvy/objednávky doplní své údaje. Dodavatelem upravený návrh smlouvy předloží zadavateli v nabídce. Konečná nabídková cena s DPH musí být uvedena včetně platné sazby DPH v ČR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.05.2023