Veřená zakázka

Nákup užitkového a osobního vozu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34110000-1 - Osobní vozidla
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 užitkového vozidla pro přepravu nákladu a 1 osobního sedmimístného vozidla pro přepravu osob a nákladu pro Galerii Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci. Vozidla budou dodána dle podmínek stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.3.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis
vozidla jím určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této zadávací dokumentaci.
Nepředložení tohoto technického popisu může být považováno za nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem a může vést k vyloučení Dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Veřejná zakázka je členěna na dvě části.
Část A: Užitkový vůz
Část B: Osobní vůz

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.11.2021