Veřená zakázka

Nákup spotřebního materiálu na zabezpečení údržeb a oprav (barvy, hadry, ředidla aj.)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44800000-8 - Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZMR rozumí Nákup spotřebního materiálu na zabezpečení údržeb a oprav (barvy, hadry, ředidla aj.). Zboží je podrobně specifikováno v zadání této VZMR (příloha č. 1 specifikace a cenová nabídka). Dodávka zboží bude uchazečem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu kupní smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek. S výhercem VŘ bude uzavřena smlouva. Souběžně s touto zakázkou je spuštěny i zakázky Nákup barvy, tužidla a ředidla na údržbu vozidel T-810 pod číslem N006/21/V00006428 a Nákup brusných a řezných kotoučů pro údržbu a opravy VTM pod číslem N006/21/V00006441.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021