Veřená zakázka

Nákup sportovního materiálu a vybavení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
37420000-8 - Zařízení tělocvičen
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je nákup zboží – "Sportovní materiál a vybavení", dále specifikovaného v zadání této VZMR. Dodávka zboží bude vybraným dodavatelem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek (dále též „Smlouva“). Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje. Účastník je povinen v návrhu smlouvy uvést ke každé položce konkrétní značku, model, typ, případně další údaje tak, aby bylo možné zadavatelem jednoznačně identifikovat nabízenou položku při hodnocení nabídek. V případě, že účastník dostatečně neidentifikuje nabízený produkt tak, aby zadavatel mohl ověřit splnění všech podmínek, zadavatel si vyhrazuje právo účastníka vyloučit.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.04.2021