Veřená zakázka

Nákup rychlospojek a hadic

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34320000-6 - Mechanické náhradní díly s výjimkou motorů a částí motorů
Popis:

Nákup rychlospojek a hadic dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět, další informace viz. Obecné informace pro dodavatele. Kvalita zboží musí odpovídat ČSN a požadovaným parametrům a musí mít minimálně 2-letou záruku. VZ musí být splněna jednorázově v kompletním seznamu požadovaných položek. Vítězná firma doloží čestné prohlášení v souladu s nařízením Rady (EU) č. 269/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, že se na jeho osobu nebo plnění, které je jím nabízeno, a to včetně jeho subdodavatelů, nevztahují mezinárodní sankce, a že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, zařazeným na sankční seznam.. !!! Návrh smlouvy/ objednávky je součástí zadávací dokumentace. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na základě cenových nabídek, vyhrává nejnižší nabídková cena (cena včetně dopravného a dalších nákladů spojených s provedením dodávky), při splnění požadovaných parametrů. Hodnoceny budou pouze řádně vyplněné a úplné nabídky, shodné se zadáním VŘ. Neúplná nabídka bude vyřazena. Účastníci VŘ budou seznámeni s výsledky prostřednictvím elektronického tržiště. V přiloženém návrhu smlouvy/objednávky doplňte požadované iniciály, pokud budete cokoliv měnit, označte tyto změny červeně!!!!

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.03.2023