Veřená zakázka

Nákup ručního elektrického nářadí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44510000-8 - Nástroje a nářadí
Popis:

Jedná se o nákup ručního elektrického nářadí v počtech a typech dle přílohy č. 1 viz příloha č. 1 ,, Cenová nabídka. Požadujeme k doložení: Podepsaný "Návrh smlouvy". "Návrh smlouvy", je k dispozici ve formě přílohy výběrového řízení + požadujeme k doložení vyplněnou cenovou nabídku, která je také k dispozici ve formě přílohy VZ - žádáme o kontrolu správnosti výpočtu. Nesplnění některých částí VZ nebude akceptována nabídka daného uchazeče. Do celkové ceny zahrňte všechny náklady spojené s dodáním do místa plnění -t.j. VÚ 6624 Bechyně (DPH, dopravu do místa určení,atd.). Další náklady nebudou připuštěny. Tato cena nemůže být opravena ani v případě početní chyby. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky, tabulky a návrhu smlouvy. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 14 pracovních dní od ukončení podávání nabídek. Vítězný dodavatel bude osloven do 14 pracovních dní od vyhodnocení. Doba pro možnost odvolání proti vyhlášení vítěze poptávkového řízení- 3 pracovní dny. Závazek objednatele za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem při vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení veřejné zakázky a do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy nevrátit účastníkům podané nabídky obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2021